Публічний договір про надання послуг

background icon 1 icon 2

Цей документ становить собою публічну оферту (надалі – Оферта), тобто пропозицію Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг (надалі – Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.
Договір є публічним: Виконавець бере на себе обов’язок надати послуги кожному, хто до нього звернеться.

Виконавцем за Договором виступає ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Сафонова Ірина Валентинівна (Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2703000100).

Акцептуючи Оферту, Ви укладаєте Договір на нижчевизначених умовах та набуваєте статусу Замовника. Акцепт здійснюється послідовним виконанням Вами наступних дій:
1.заповнення всіх необхідних полів у реєстраційній формі на веб-сторінці: https://1it.school/ (надалі – Веб-сторінка);
2.прийняття умов Оферти шляхом проставлення відповідної відмітки (галочки) у реєстраційній формі, розміщеній на Веб-сторінці;
3.здійснення оплати.

Предмет договору

Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги щодо навчання відповідно до обраного Замовником онлайн-курсу (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві такі Послуги.
Послуги надаються відповідно до опису курсу, де, в тому числі, але не виключно вказуються строки надання Послуг, спосіб їх надання і взаємодії.

Реєстрація

З метою отримання доступу до Послуг, Замовник має зареєструватись на Веб-сторінці шляхом заповнення полів реєстраційної форми, вказавши свої правдиві та коректні дані.
У разі зміни вказаних даних, Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця, використовуючи контакти, вказані на Веб-сторінці.
Реєструючись, Замовник надає згоду на обробку своїх даних на умовах, передбачених Політикою конфіденційності, що розміщена на Веб-сторінці.

Порядок надання Послуг

Послуги Виконавцем надаються в онлайн форматі і так само як комунікація між Виконавцем та Замовником здійснюється з використанням комп’ютерних програм і систем, платформ та месенджерів (надалі разом – Системи), які самостійно обираються Виконавцем та вказуються в описі курсу.

також вкаже необхідні дані відповідно до вказівок Виконавця, для отримання доступу до Послуг. Доступ до Послуг надається після вчинення вищевказаних дій.

Виконавець не несе відповідальність за дії та/або бездіяльність адміністраторів, власників, користувачів та ліцензіатів таких Систем, які не належать Виконавцю.

Замовник відповідає за нерозголошення логіну та паролю до відповідних Систем.

Замовник зобов’язаний не надавати доступу до Послуг, їх матеріалів та до відповідних облікових записів у Системах, в тому числі через повідомлення логінів та паролів або іншим чином третім особам.

Послуги надаються у вигляді надання доступу до відео-лекцій, надання для виконання перевірочних завдань та відповіді на питання (консультації) форматі, що передбачений описом курсу. Для доступу до Послуг Замовник підключається до Системи та отримує Послуги відповідно до порядку, вказаному в описі курсу.

При проходженні курсу Замовник не повинен поширювати спам, наклеп або іншу інформацію неправдивого характеру, вчиняти дії, які можуть привести до зриву занять, образи інших осіб та представників Виконавця. У разі порушення таких вимог, Виконавець має право обмежити доступ Замовника до курсу (отримання Послуг).

Строки Послуг, а також вимоги до надання Послуг за обраним онлайн-курсом розміщені в описі курсу.

Оплата послуг

Вартість Послуг вказана на Веб-сторінці та сплачується Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно з виставленим рахунком або із використанням сервісу платіжного провайдера, який обслуговує Веб-сторінку.
Будь-які комісії або інші обов’язкові платежі за перерахування грошових коштів, що стягуються банком, небанківськими фінансовими установами та/або іншими платіжними провайдерами сплачуються Замовником самостійно.

Додаткові умови

Замовник не має права змінювати, поширювати, копіювати, відтворювати, передавати, виконувати публічно, публікувати, адаптувати, редагувати, створювати похідні роботи з матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, доступ до яких на час надання Послуг було надано Виконавцем.

При посиланні на будь-які матеріали, що надаються Виконавцем, у разі надання Виконавцем права на таке посилання, необхідно вказувати Веб-сторінку.

Застосовним правом щодо правовідносин Сторін є право України.

Скарги, пропозиції, заяви та претензії до Виконавця можуть надсилатися на адресу [email protected]

Замовнику заборонено поширювати відео-лекції, доступ до яких йому надає Виконавець, перевірочні завдання та відповіді на питання щодо змісту відео-лекцій, перевірочних завдань (консультації Виконавця) без попередньої згоди на це Виконавця. За порушення цієї вимоги Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі вартості Послуг протягом 5 днів з дати відповідної вимоги Виконавця.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Договір та Оферту в будь-який час на свій розсуд шляхом опублікування на Веб-сторінці актуальної редакції.

Відповідальність за перевірку Договору на предмет змін покладається на Замовника.

Опубліковано липня 2023 року

message